Tuyên truyền chính xác, kịp thời diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 09/3/2020, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tuyên truyền chính xác, kịp thời diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và nguy cơ dịch có thể lan rộng trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và nhân dân Thủ đô thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố về phòng, chống dịch Covid-19; nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch Covid-19, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động phòng, chống và kiểm soát dịch, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, thông qua công tác tuyên truyền, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giữ ổn định đời sống nhân dân, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền cần rộng khắp, kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm; bám sát diễn biến tình hình dịch; đấu tranh có hiệu quả, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các tin giả gây ảnh hưởng tiêu cực tới công tác phòng, chống dịch. Việc tuyên truyền cần làm rõ tình hình, tính chất nguy hiểm của dịch Covid-19, tập trung tuyên truyền chính xác, kịp thời diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch.

Người dân cần nâng cao ý thức chủ động phòng, chống Covid -19

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Các lực lượng chức năng cần vận động những người đã đi qua vùng dịch, người có nguy cơ nhiễm bệnh cao yên tâm, tin tưởng và tự giác khai báo y tế, thực hiện các biện pháp cách ly khoa học; tránh biểu hiện kỳ thị, xa lánh.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố tập trung chỉ đạo tuyên truyền tổng thể tất cả các giải pháp và phương án ứng phó của thành phố để phòng, chống dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành của thành phố triển khai nhất quán, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, tạo sự yên tâm, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Thường vụ Thành ủy cũng nêu rõ trách nhiệm tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 của các ban Đảng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các sở, ngành, quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Với các báo, đài, bản tin của thành phố, cần bám sát chỉ đạo, định hướng của Thành ủy Hà Nội để tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền. Trong đó, cần ưu tiên dung lượng, thời lượng đăng tải các khuyến cáo, khuyến nghị của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đến người dân nhằm ngăn ngừa, hạn chế dịch lây lan và động viên, cổ vũ nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch.

Thanh Hà