Tuần phim kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Từ ngày 24 đến 30/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Các phim được chọn chiếu trong Tuần phim gồm: Phim truyện “Mắt biển”; phim tài liệu “K10”, “Ta còn gửi lửa trong than”, “Tầng sâu bình yên”.

Cảnh trong phim “Ta còn gửi lửa trong than”

Theo đó, Bộ VHTT&DL giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Điện ảnh Quân đội nhân dân, Phát hành phim và Băng hình Quân đội, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần phim Giải phóng, Sở VHTT, Sở VHTTDL, Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2017) trong phạm vi cả nước. Lễ khai mạc tuần phim sẽ diễn ra tại Phú Thọ.

Tuần lễ phim kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ là một trong những hoạt động thiết thực của ngành văn hóa – thông tin cùng cả nước ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và đẩy mạnh công tác giáo dục phát huy truyền thống đối với thế hệ trẻ hôm nay.

PV