Từ 1/8, xe chưa cấp biển có thể được tham gia giao thông

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ 1/8, xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông cần tiến hành đăng ký tạm thời.

Từ ngày 1/8/2020, Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an về quy định quy trình cấp, thu hồi đăng kí, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực sẽ thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BCA với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Chỉ cần đăng ký tạm thời, các xe chưa có biển được phép tham gia giao thông.

Theo Theo Thông tư mới, chỉ cần đăng ký tạm thời thì các xe chưa có biển được phép tham gia giao thông. Trong khi trước đây, Bộ Công an chỉ cho phép đăng ký tạm thời và tham gia giao thông với trường hợp xe ô tô lưu hành từ kho, cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác…
Tuy nhiên, xe đăng ký tạm thời chỉ được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu sẽ bị thu hồi đăng ký xe.

Cũng theo Thông tư số 58 năm 2020 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/8 đã bổ sung 4 trường hợp phải thu hồi đăng ký xe, biển số xe so với quy định cũ gồm: xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển; xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu; xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự và xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.
Đối với xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn, biển số bị mờ, gãy, hỏng hoặc bị mất hoặc chủ xe có nhu cầu đổi biển số 3, 4 số sang biển số 5 số… được đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Thủ tục hồ sơ đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cũng được quy định chi tiết trong thông tư này.

N.A