Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh – Những nét phác họa chân dung”

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chiều 07/5,  Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề: “Hồ Chí Minh. Những nét phác họa chân dung” và triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.


Trưng bày chuyên đề:“Hồ Chí Minh – Những nét phác họa chân dung” giới thiệu đến công chúng hơn 200 tài liệu, tư liệu ảnh, hiện vật và tranh cổ động đặc sắc được lựa chọn từ kho cơ sở của Bảo tàng Hồ Chí Minh và Cục lưu trữ – Văn phòng Trung ương Đảng. Nội dung của trưng bày thể hiện sinh động chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. Người tiêu biểu cho cốt cách, bản lĩnh của con người Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất của truyền thống dân tộc với tinh hoa văn hoá nhân loại.

Nội dung trưng bày gồm 6 phần: Nguyễn Sinh Cung: Cậu bé giàu nghị lực;  Nguyễn Tất Thành: Người thanh niên yêu nước tiến bộ;  Nguyễn Ái Quốc: Người Chiến sỹ cộng sản kiên trung; Hồ Chí Minh: Nhà lãnh đạo thiên tài;  Hồ Chí Minh: Nhà Văn hóa lớn;  Hồ Chí Minh: Chân dung đời thường.

Những đồ dùng giản dị thường ngày của Bác

Với cách tiếp cận mới, trưng bày nhằm phác họa hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại, kiên trung bất khuất, tận tụy quên mình vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Một tấm lòng bác ái bao dung, thanh bạch và dung dị trong cuộc sống đời thường. Nhân cách cao đẹp của Người đã tạo nên những giá trị nhân văn, trường tồn để mỗi cá nhân đều có thể học tập và làm theo.

Ngoài ra, trưng bày chuyên đề cũng sẽ được tổ chức tại các đơn vị thuộc hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, một số bảo tàng địa phương và trường học trên cả nước.

Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” giới thiệu đến công chúng 130 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến của 55 tập thể và 75 cá nhân được đã được Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) và Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) lựa chọn từ hơn 400 tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi hình ảnh và bài viết là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người bình dị đã vượt lên những hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, hết lòng, hết sức vì lợi ích của cộng đồng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

P.V

ảnh: BTHCM