Trưng bày giới thiệu 500 tư liệu sách, báo về Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Sáng ngày 4/10/2018, Thư viện Hà Nội tổ chức lễ khai mạc trưng bày sách, báo với chủ đề “Giải phóng Thủ đô – Mốc son lịch sử” hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2018).

Trưng bày giới thiệu 500 tư liệu sách, báo phản ánh những nét nổi bật về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta nói chung và nhân dân Hà Nội nói riêng, về Thủ đô Hà Nội sau ngày giải phóng và trong công cuộc đổi mới, phát triển.

Nội dung trưng bày gồm 4 phần: Đường lối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Pháp; Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam; Hà Nội – Ngày giải phóng; Hà Nội – Đổi mới và phát triển.

Đây là dịp ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Thủ đô anh hùng – Thành phố vì hòa bình, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc với mỗi người dân Việt Nam và đặc biệt là thế hệ trẻ Hà Nội hôm nay. Trưng bày diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 12/10/2018.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc trưng bày sách, báo kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Thủ đô:

P.V