Trưng bày gần 100 hình ảnh về nét đẹp văn hoá gia đình người Hà Nội

Trong khuôn khổ “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2020” do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã tham gia với hoạt động trưng bày chuyên đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ cùng các đại biểu thăm quan gian trưng bày.

Với gần 100 ảnh, bài viết, áp phích trưng bày giới thiệu nét đẹp văn hoá của người Hà Nội, đặc biệt là nét ứng xử văn hoá thanh lịch, văn minh được thể hiện trong công cuộc xây dựng và phát triển Hà Nội hiện nay, được truyền tải 3 nội dung: “Nét đẹp trong văn hóa ứng xử của Người Hà Nội”, “Gia đình Thủ đô thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, “Công tác triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

Không gian trưng bày của Hà Nội.

Phần 1 “Nét đẹp trong văn hóa ứng xử của Người Hà Nội” giới thiệu nét văn hóa ứng xử của người Hà Nội xưa trong cách ăn, mặc, ở, đi lại, ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội, nét thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.

Phần 2 “Gia đình Thủ đô thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa” giới thiệu hình ảnh triển khai công tác gia đình Thủ đô thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Phần 3 “Công tác triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” với nội dung phản ánh quá trình triển khai, tổ chức thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại phường Khương Trung (quận Thanh Xuân) và xã Phú Cường (huyện Ba Vì); Phản ánh các giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong sự tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ.

Bên cạnh mục đích tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Thủ đô, trưng bày nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến. Đồng thời qua đó mong muốn nhắc nhở, định hướng cho mỗi cá nhân, tập thể sống, công tác và học tập trên địa bàn Thủ đô có trách nhiệm gìn giữ và phát huy nét đẹp truyền thống đó, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Gia Hân