Trưng bày 250 ảnh tư liệu quý về Bác Hồ

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), ngày 6/5, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, Đại sứ hòa bình và hữu nghị của nhân dân thế giới”..

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: NT

Triển lãm trưng bày gần 250 bức ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tài liệu, hình ảnh trải dài suốt quá trình từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước đến khi thành lập Đảng, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tiến hành kháng chiến chống quân xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội…

Triển lãm được chia thành 5 phần chính:

Phần 1 giới thiệu những bức ảnh với nội dung: Từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc trong phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa và giành độc lập cho Việt Nam (1890 – 1929).

Các Đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Phần 2 trưng bày hình ảnh về Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo nhân dân ta tiến hành tổng khởi nghĩa toàn quốc thắng lợi, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1930-1945).

Phần 3 tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Nhà nước Dân chủ nhân dân non trẻ, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954).

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với đại biểu các dân tộc thiểu số tại Giàn hoa Phủ Chủ tịch, ngày 12.3.1961

Phần 4 giới thiệu tới công chúng những bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện cho miền Nam, đấu tranh thống nhất Tổ quốc (1955-1969).

Phần 5 trưng bày những hình ảnh về kế thừa và tiếp tục phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh (từ 1969 đến nay).

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các cháu thiếu nhi dũng sĩ diệt Mỹ miền Nam ra thăm miền Bắc tại khu Phủ Chủ tịch, ngày 13.2.1969

Bên cạnh những hình ảnh tư liệu giá trị về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những bức ảnh ngoại giao, Bác Hồ có nhiều khoảnh khắc ấm áp với đồng bào cả nước.

Qua triển lãm góp phần khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng. Đặc biệt, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch cũng đã diễn ra Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Cuộc đời và sự nghiệp”. Hội thảo tiếp tục khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta; củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

P.V