Trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 18/11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm.

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; cùng đại diện các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô…

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm.

Mở đầu buổi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Vinh quang Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, ca sĩ. Chương trình thấm đẫm niềm tự hào, lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; ca ngợi truyền thống anh hùng cách mạng, sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng trung thành dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, vững bước tiến lên trên con đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đọc diễn văn kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử, trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.

Đến thời đại Hồ Chí Minh, xây dựng ý chí và tình đoàn kết được xác định là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – thành công, thành công, đại thành công”.

Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chưa được bao lâu, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh, là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất 18/11 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Kể từ ngày thành lập đến nay, ở bất kỳ thời kỳ nào, tổ chức Mặt trận cũng thể hiện rất rõ và thực hiện rất tốt vai trò, vị trí của mình, luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần và lực lượng, tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Trong công cuộc đổi mới, với nhiều hình thức tổ chức và vận động nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giải quyết những khó khăn về đời sống, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam.

Trong suốt 90 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta. Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã hai lần vinh dự được trao tặng Huân chương Sao vàng – phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục vinh dự được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những cố gắng, nỗ lực, sự đóng góp, cống hiến to lớn và những bước phát triển của Mặt trận qua các chặng đường lịch sử, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đúng vào lúc toàn Đảng, toàn dân ta đang tiến rất gần tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng – một sự kiện chính trị trọng đại, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với quyết tâm mới, khí thế mới, sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh.

Nhà giáo nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Nhà giáo nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ: “Tham gia từ Đại hội III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến nay, dù đã ngoài 80 tuổi nhưng tôi vẫn đang tiếp tục tham gia công tác Mặt trận và đang sống, làm việc tại Đà Nẵng. Trực tiếp ở trong lòng thành phố những ngày chống dịch Covid-19, những ngày phải chống chịu với thiên tai, bão lũ hoành hành, tôi hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì thế, Mặt trận phải thường xuyên quan tâm củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội”.

Thuý Nga