Triển lãm thư pháp “Đạo trồng người qua 82 bia Tiến sĩ Văn Miếu – Quốc Tử Giám”

Chiều 6/9, Trung tâm VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp cùng Câu lạc bộ Thư pháp Việt Tâm Bút tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật thư pháp quốc ngữ với chủ đề “Đạo trồng người qua 82 bia Tiến sĩ Văn Miếu – Quốc Tử Giám”.

Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm.

Triển lãm trưng bày 56 tác phẩm của hội viên Câu lạc bộ Thư pháp Việt Tâm Bút thuộc Trung Tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao thể hiện dưới nhiều hình thức và chất liệu truyền thống như giấy Dó và Gốm.

Các tác phẩm được thể hiện dưới nhiều hình thức và chất liệu truyền thống như giấy Dó và Gốm.

Lựa chọn những câu văn hàm chứa tư tưởng về đạo trồng người, chú trọng bồi đắp, lựa chọn hiền sỹ tài đức để giúp nước của các bậc hiền tài, minh quân thời trước để lấy làm chủ đề sáng tác, 11 tác giả đã có các tác phẩm nổi bật được chọn lựa.

Các tác giả có tác phẩm được lựa chọn trưng bày tại Triển lãm.

Theo ông Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám, triển lãm “Đạo trồng người qua 82 bia Tiến sĩ Văn Miếu – Quốc Tử Giám” là một trong những triển lãm đặc biệt, bởi các tác giả đã thể hiện những ý tưởng uyên thâm, sâu xa của các trí thức, các nhà khoa bảng Việt Nam xưa về đạo trồng người được khắc ghi trên bia tiến sĩ bằng nghệ thuật thư pháp chữ quốc ngữ để tạo nên những bức tranh, tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Đó là sự kết hợp giữa nghệ thuật thư pháp với di sản tư liệu thế giới, bảo vật quốc gia 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Triển lãm không chỉ cho công chúng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật thư pháp đặc sắc, còn hiểu thêm giá trị tiêu biểu của những bài văn bia tiến sĩ.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu thư pháp.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 9/6/2019 với nhiều hoạt động trải nghiệm Thư pháp, trò chơi cờ chữ và tặng Thư pháp. Triển lãm diễn ra tại Khu Thái học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Thuý Nga