Trao tượng đồng Danh nhân Nguyễn Quý Ân tại lễ kỷ niệm 345 ngày sinh của ông

Sáng ngày 13/1/2019, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức lễ kỷ niệm 345 ngày sinh và trao tượng đồng Danh nhân Nguyễn Quý Ân cho dòng họ Nguyễn Quý tại di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Tượng danh nhân Nguyễn Quý Ân được trao cho dòng họ Nguyễn Quý.

Đây là hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 370 năm ngày sinh Quốc lão, Đại Vương, Thám hoa Nguyễn Quý Đức; 345 năm ngày sinh Quốc sư, Đại Vương, Hoàng Giáp Nguyễn Quý Ân; 325 năm ngày sinh Quốc sư Công vị Đại Vương Nguyễn Quý Kính, và tưởng nhớ công lao của Danh nhân Nguyễn Quý Ân, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tổ chức đúc tượng đồng Danh nhân Nguyễn Quý Ân .
Danh nhân Nguyễn Quý Ân (1673-1722) là một trong ba danh nhân thuộc dòng họ khoa bảng Nguyễn Quý nổi tiếng triều Lê Trung Hưng, trong đó cả ba đời đều giữ chức vụ trọng yếu trong triều đình. Cha ông là Nguyễn Quý Đức, đỗ Thám hoa năm 1676, làm Thượng thư Bộ Binh, Thượng thư Bộ Hộ, Thượng thư Bộ Lại, sau làm đến chức Tể tướng, tước Liêm Quận công. Nguyễn Quý Ân đỗ Hoàng Giáp năm 1715, từng giữ những chức vụ trọng yếu trong triều đình cuối thời Lê-Trịnh: Bồi tụng, Đô Ngự sử đài, tước Diễn Quận công. Con trai ông là Nguyễn Quý Kính, đỗ Hương cống, được phong chức Tham tụng (Tể tướng), Thượng thư Bộ Lại, tước Kính Quận công. Các ông khi mất đều được triều đình phong Đại vương và Phúc thần, các làng thuộc Tổng Đại Mỗ đều thờ làm Thành hoàng. Từ đường thờ các ông đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia năm 1986.

Các đại biểu tham dự và làm lễ kỷ niệm.

Năm 2001, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã trao tặng bức tượng Thám hoa Nguyễn Quý Đức cho dòng họ Nguyễn Quý.
Năm 2016, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tiếp tục phối hợp với Viện Sử học Việt Nam tổ chức lễ Tưởng niệm 250 năm ngày mất và trao tượng đồng danh nhân Nguyễn Quý Kính cho dòng họ Nguyễn Quý.
Và ngày 13/1/2019, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức lễ kỷ niệm 345 ngày sinh và trao tượng đồng Danh nhân Nguyễn Quý Ân cho dòng họ Nguyễn Quý. Tượng đồng của danh nhân Nguyễn Quý Ân sau đó sẽ được rước về thờ tại từ đường của dòng họ (Tổ dân phố Đình, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tượng danh nhân Nguyễn Quý Ân được đúc nằm trong khuôn khổ cuộc vận động “Mỗi người một giọt đồng đúc tượng danh nhân” do tạp chí Xưa và Nay thuộc Hội Khoa học và Lịch sử Việt Nam khởi xướng.

Hà Vũ