Trailer phim "Trứng ung trả đũa"

(Mask) – Phim kể câu chuyện phim đầy châm biếm và mỉa mai về một xã hội thiếu công bằng, nơi bạo lực và sự quan liêu của bộ máy công quyền diễn ra khắp mọi nơi.