Trailer phim ‘Trốn chạy quỷ dữ’

Lạm dụng tình dục trẻ em đã lên đến mức báo động, chúng xảy ra hàng giờ ở khắp nơi trên thế giới, ‘Trốn chạy quỷ dữ’ (tựa gốc: The Tokoloshe) không chỉ nói về vấn đề này về khía cạnh xã hội, mà còn kết hợp yếu tố tâm linh ma quỷ, mang đến một trải kiệm kinh dị rất khác đậm vị Nam Phi và nhiều thông điệp khiến người xem phải suy nghĩ.