Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

(Mask) – Ngày 16/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo về Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 – 2010) và Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2011 của ngành VHTTDL.

 
Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa sẽ diễn ra từ ngày 23 – 24/2 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt- Xô nhằm đánh giá thực trạng tình hình 10 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (2000 – 2010)  và đề ra mục tiêu, nội dung và giải pháp thực hiện phong trào đến năm 2015.

Hội nghị sẽ tôn vinh các tập thể, gia đình, cá nhân xuất sắc trong việc thực hiện phong trào, trong đó có 29 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 28 tập thể và gia đình dược tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 451 tập thể, gia đình và cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

 
Ngoài hoạt động chính, bên lề Hội nghị còn có Triển lãm tranh cổ động, ảnh nghệ thuật thời sự về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Trưng bày tranh cổ động, nghệ thuật thời sự; phim  tài liệu, phim phóng sự về phong trào…

Qua 10 năm triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục văn hóa, các hoạt động chỉ đạo triển khai và thực hiện phong trào “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” , nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về văn hóa, về trách nhiện thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa trong giai đoạn mới được nâng lên, góp phần tạo dựng môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng dân cư, cho mỗi gia đình và cá nhân. Đã có trên 1,2 triệu “Người tốt, việc tốt” được suy tôn ở các cấp, trong đó, ở cấp tỉnh trên 249.000 người. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá ngày càng phát triển về chiều rộng và bề sâu, từ năm 2000 đến nay đã có hơn 16 triệu gia đình văn hóa được công nhận (đạt tỷ lệ 70,8%).

 
Phong trào xây dựng làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa được cộng đồng dân cư hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của người dân.  Từ hơn 17 ngàn thôn làng, tổ dân phố văn hóa được công nhận năm 2000 đến nay đã có hơn 58 ngàn làng, tổ dân phố văn hóa được công nhận, tăng gấp hơn 3 lần, đạt tỷ lệ 67%.
 
Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cũng đạt được nhiều kết quả toàn diễn, vững chắc. 98% khu dân cư trong cả nước tham gia cuộc vận động.
 
Các thiết chế văn hóa ở cơ sở được từng bước củng cố và xây dựng, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân được hưởng thụ và tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Ngân sách nhà nước ở các địa phương đã đầu tư và hỗ trợ 734 tỷ đồng xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, nhân dân đóng góp 1.400 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao thôn.

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2011 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/2, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt- Xô.

Hội nghị sẽ tập trung tổng kết, đánh giá kết quả công tác và tuyên dương khen thưởng thi đua năm 2010 và Triển khai công tác năm 2011 của ngành VHTTDL: Sơ kết 2 năm triển khai Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2020, tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006 – 2010; Báo cáo chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; Công bố chương trình, kế hoạch triển khai Chiến lược Phát triển Thể dục thể thao đến năm 2020, Chiến lược Phát triển Gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn 2030,…

 
Vân Hà