Tổ chức “Tuần phim ASEAN” chào mừng năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 08/4/2020, Bộ đã có Quyết định số 1015/QĐ-BVHTTDL việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần phim ASEAN 2020.

Tuần phim có chủ đề “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” là sự kiện chào mừng Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ công bố Năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN. Ảnh: Zing.vn

Tuần phim sẽ giới thiệu tới khán giả các tác phẩm đặc sắc đến từ nền điện ảnh của các quốc gia thành viên ASEAN, góp phần kết nối các nền văn hóa của các quốc gia ASEAN, xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, năng động, gắn kết và thịnh vượng.

Đây cũng là dịp để khẳng định hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, thân thiện, đổi mới và giàu tiềm năng; quảng bá đất nước, con người, danh lam thắng cảnh và truyền thống văn hóa tốt đẹp, giàu tính nhân văn của Việt Nam. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu chính trị, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam với tư cách Chủ tịch ASEAN trong năm 2020.

Mỗi quốc gia ASEAN chọn 01 phim và gửi phim tham dự. Các phim tham dự phải thể hiện bản sắc văn hóa, đặc trưng và nét đẹp thiên nhiên, đời sống xã hội, con người của các quốc gia ASEAN; Không có các chủ đề nhạy cảm về chính trị,chủ quyền, quốc phòng-an ninh, tôn giáo và phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.

Tuần phim ASEAN 2020 sẽ góp phần tuyên truyền, định hướng xã hội, thúc đẩy các giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam “hiếu khách, nhã nhặn, thuận hòa, tình nghĩa”.-Thông qua Tuần phim, giới thiệu văn hóa, cuộc sống, con người của các quốc gia ASEAN; tăng cường hiểu biết của người dân Việt Nam về văn hóa, con người của các quốc gia ASEAN, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở mở rộng hợp tác kinh tế, ổn định chính trị.

Tuần phim ASEAN dự kiến sẽ được tổ chức tại các thành phố lớn là: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh vào tháng 6 và tháng 7 năm nay.

P.V