Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày 18/3, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành Quyết định số 856/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Các VĐV Hà Nội sau giờ tập luyện – Ảnh: KTĐT

Kế hoạch nhằm chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh (cả ở trong nước và xâm nhập từ nước ngoài); tổ chức cách ly hoặc giám sát người đã tiếp xúc với người bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống; tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đáp ứng tình hình mới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch trên toàn quốc triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư; các chỉ thị, công điện và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; công điện và văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đảm bảo du lịch an toàn cho du khách đến Hà Nội

Bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch tại Việt Nam; chú trọng đưa tin có chọn lọc nhằm ổn định xã hội;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan đến nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân;

Phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân phát tán thông tin sai về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời các tin đồn, thông tin sai sự thật, không chính xác về tình hình dịch bệnh gây hoang mang cộng đồng;

Đồng thời, thự hiện tốt công tác giám sát. Cụ thể, giám sát chặt chẽ du khách tham quan tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ thông qua việc đo thân nhiệt; đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp phòng, chống kịp thời phù hợp và hiệu quả.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phân công nhiệm vụ cụ các đơn vị trực thuộc Bộ như Cục Văn hóa Cơ sở, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Điện ảnh,…để có các kế hoạch cụ thể, hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid -19; phân công nhiệm vụ cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu văn bản hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 gây ra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; đề xuất, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả tại địa phương; tổng hợp, thường xuyên báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 gây ra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

P.V