Tiếp tục đẩy mạnh phát triển võ cổ truyền trong các trường phổ thông

Tại Hà Nội có 10 trường tiểu học với trên 400 em học sinh tham gia tập luyện bài tập thể dục hàng ngày và bài võ cổ truyền.

Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chỉ rõ: Giai đoạn 2016 – 2020, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ, trong đó có ít nhất 50% cơ sở tổ chức dạy bơi cho học sinh; 50% trường mầm non, 70% cơ sở giáo dục phổ thông, 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam; Có ít nhất 80% trường mầm non có sân chơi, phòng học giáo dục thể chất được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em theo quy định….

Đưa Võ cổ truyền vào học đường đang ngày một được đẩy mạnh và được phổ biến.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển võ cổ truyền trong các trường phổ thông, Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn cho hướng dẫn viên cơ sở về phát triển phong trào tập luyện môn võ cổ truyền trong các trường phổ thông năm 2020. Đối tượng tham gia là cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên, cộng tác viên thể dục thể thao được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành trên cả nước cử về tham dự.
Dự kiến, mỗi lớp khoảng từ 150-160 học viên tham gia; mỗi tỉnh, thành phố cử 7- 8 học viên, trong đó 1 cán bộ Phòng Quản lý TDTT thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, 1 cán bộ công tác giáo dục thể chất thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 5 – 6 giáo viên thể dục hoặc hướng dẫn viên dạy môn võ cổ truyền của các trường phổ thông (mỗi bậc học cử 2 người).
Theo kế hoạch, lớp tập huấn được tổ chức tại 3 khu vực: Khu vực phía Bắc có thành phần học viên đến từ 25 tỉnh, thành được tập huấn từ ngày 23 – 29/5/2020; khu vực miền Trung – Tây nguyên có thành phần học viên đến từ 19 tỉnh, thành được tập huấn từ ngày 15 – 21/9/2020; khu vực phía Nam có thành phần học viên đến từ 19 tỉnh, thành được tập huấn từ ngày 22 – 28/10/2020.
Chương trình tập huấn sẽ tập trung vào các nội dung: Giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển môn võ cổ truyền Việt Nam; phổ biến các văn bản pháp luật, các quy định của Nhà nước về phát triển môn võ cổ truyền Việt Nam. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển phong trào tập luyện môn võ cổ truyền cho thanh thiếu nhi và học sinh trong các trường phổ thông. Hướng dẫn phương pháp huấn luyện và tổ chức thi đấu môn võ cổ truyền cho thanh thiếu nhi, học sinh trong các trường phổ thông. Thảo luận, trao đổi về kinh nghiệm của các đơn vị, địa phương về công tác phổ biến võ cổ truyền cho học sinh trong các trường phổ thông. Tập huấn 3 bài căn bản công pháp và 3 bài nâng cao. Đồng thời sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn và cấp giấy chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành nội dung, chương trình tập huấn.
Thời gian qua, các Sở Giáo dục và Đào tạo đã cử giáo viên giáo dục thể chất cốt cán tham gia nhiều lớp tập huấn kiến thức về việc xây dựng kế hoạch phát triển phong trào tập luyện Võ cổ truyền do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức: Học sinh Tiểu học học bài quyền căn bản 27 động tác, học sinh THCS là bài quyền 36 động tác và THPT là bài quyền 45 động tác. Tới nay, hầu hết tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc đã nghiêm túc thực hiện, thành công đưa bộ môn Võ cổ truyền vào các trường học phổ thông.

Võ cổ truyền trong học đường là sân chơi lành mạnh cho học sinh.

Thông qua các hoạt động thể thao quần chúng và đặc biệt là Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030, Tổng cục TDTT đã triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao ngoại khóa, thể dục giữa giờ và võ cổ truyền cho các em học sinh. Có thể kể đến một số hoạt động nổi bật như: Tại tỉnh Phú Yên, đã có 144 trường với 76.313 em học sinh tham gia tập luyện bài tập thể dục và bài võ cổ truyền này. Tại Hà Nội có 10 trường tiểu học với trên 400 em học sinh và 63 trường tiểu học ở Tp.Hồ Chí Minh với khoảng hơn 70.000 học sinh thực hành các bài tập thể dục hàng ngày, trước giờ vào học buổi sáng hoặc giờ ra chơi. Hay tại Bắc Giang, toàn bộ 274 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh với hơn 145.000 học sinh thực hiện các bài tập này hàng ngày…
Điều này cho thấy việc đưa Võ cổ truyền vào học đường đang ngày một được đẩy mạnh và hầu hết đã được phổ biến và thực hiện ở các trường học thuộc nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc. Tập luyện các bài Võ cổ truyền sẽ giúp các học sinh tránh xa những trò chơi không lành mạnh, định hình về tính cách, tinh thần thượng võ, nâng cao tính kỹ luật, kiên trì, chịu khó, nâng cao sức khỏe để học tập.

P.V