Thống nhất nội dung Dự án hợp tác Hà Nội – Toulouse (Pháp) tại di sản Hoàng Thành Thăng Long

Ngày 13/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có văn bản số 1422/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội, thống nhất ý kiến về Dự án hợp tác Hà Nội – Toulouse tại di sản Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.

Theo đó, Bộ VHTTDL thống nhất với các nội dung đề xuất trong văn kiện Dự án hợp tác tại Hà Nội – Toulouse về hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Di sản văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội.

Đối với các hợp phần của Dự án có liên quan đến hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, trình bày hiện vật, Bộ VHTTDL đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chủ dự án thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 16/3/2020, UBND thành phố Hà Nội đã có ông văn số 899/UBND-KH&ĐT gửi Bộ VHTTDL đề nghị thẩm định Dự án hợp tác Hà Nội – Toulouse: Hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Di sản văn hóa thế giới Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội. Mục tiêu Dự án nhằm đánh dấu hợp tác bền vững trong lĩnh vực di sản văn hóa giữa thành phố Hà Nội và Toulouse nói riêng và quan hệ hữu nghị Việt – Pháp nói chung; thể hiện sự quyết tâm và đầu tư của thành phố Hà Nội đối với di sản thế giới.

Về các hợp phần, hai bên sẽ chuyển giao kỹ thuật ghi chép, lưu trữ và thống kê tư liệu lịch sử – khảo cổ bằng phần mềm chuyên dụng; hỗ trợ triển khai một dự án khoa học và văn hóa tại các vị trí thuộc Hoàng thành Thăng Long, tại khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và phòng trưng bày trong khu khảo cổ học; hỗ trợ và tư vấn về kết cấu kiến trúc để phát huy giá trị khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu (nằm ở phía Tây của Hoàng thành Thăng Long)…

P.V