Thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về bình đẳng giới năm 2013

(Mask) Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về bình đẳng giới năm 2013 vừa được phát động ngày 16/7/2013. Đây là hoạt động do Cục Văn hóa cơ sở – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Vụ bình đẳng giới – Bộ Lao động Thương binh xã hội tổ chức.

Mục đích của cuộc thi nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế, xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
Đối tượng tham gia dự thi là các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài (thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Tư vấn và Ban Thư ký khộng được tham gia dự thi). Các tác phẩm dự thi phải được thể hiện trên khổ giấy kích thước 54cm x 79cm, là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi…

Buổi lễ phát động cuộc thi


Nội dung các tác phẩm dự thi: giới thiệu việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong 8 lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình gồm: chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể thao du lịch, y tế, gia đình; Tuyên truyền về thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Tuyên truyền thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015; Tuyên truyền việc thực hiện mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; Tuyên truyền về các hình thức phòng chống bạo lực trên cơ sở giới…
Ban tổ chức sẽ trao: 01 giải Nhất (10 triệu đồng), 02 giải Nhì (mỗi giải 5 triệu đồng), 03 giải Ba (mỗi giải 3 triệu đồng) và 10 giải Khuyến khích (mỗi giải 1,5 triệu đồng).
Tác phẩm dự thi gửi về: Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 86A ngõ III Lê Văn Hưu, Hà Nội. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi là ngày 20/8/2013.
 Theo đó, sau khi chấm và trao giải, các tác phẩm đạt giải sẽ được Ban Tổ chức sử dụng để phục vụ các hoạt động tuyên truyền trong toàn quốc dưới mọi hình thức và trên mọi phương tiện thông tin đại chúng. Cùng đó, những tác phẩm xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao sẽ được Ban Tổ chức  nghiên cứu, đề xuất Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam xem xét, đưa vào lưu trữ và trưng bày, giới thiệu tới đông đảo người xem.
Lan Hương