Thêm 8 di tích được xếp hạng trên địa bàn thành phố Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các Quyết định xếp hạng thêm 8 di tích trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

Cụ thể, các di tích vừa có quyết định xếp hạng gồm: Di tích Kiến trúc – Nghệ thuật chùa Hưng Long tại xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm; Di tích Kiến trúc – Nghệ thuật đình Ba Lăng tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; Di tích Kiến trúc – Nghệ thuật chùa Ngọc Kiệu (Kim Cốc tự) tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; Di tích Lịch sử đình An Khoái tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; Di tích Lịch sử đình Cao Xá tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; Di tích Lịch sử đình Chi Quan tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; Di tích Lịch sử – Nghệ thuật đình Giang Đường tại xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; Di tích Lịch sử đình Trung Vực Ngoài tại xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; Di tích Lịch sử đình Hạ Lạt Dương tại xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
Theo các quyết định này, UBND TP Hà Nội nghiêm cấm mọi hoạt động liên quan tới việc xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã được khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất ở di tích phải được phép của UBND TP Hà Nội. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND các huyện, xã tại các di tích trên có trách nhiệm quản lý di tích đúng quy định pháp luật và thành phố.

Huyền Chi