Thành lập Liên đoàn Bóng đá thành phố Hà Nội

Sau 14 năm…không hoạt động, sắp tới đây, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội (HNFF) sẽ tổ chức đại hội để bầu Ban chấp hành cũng như bộ máy lãnh đạo.

Ngày 24/7, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3271/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Liên đoàn Bóng đá thành phố Hà Nội. Theo Quyết định, Liên đoàn Bóng đá thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội – nghề nghiệp; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn. Liên đoàn có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Dự kiến, ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội sẽ kiêm nhiệm Chủ tịch HNFF

Như vậy, được sự cho phép của UBND Thành phố Hà Nội, sắp tới đây, sau 14 năm… không hoạt động, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội (HNFF) sẽ tổ chức đại hội để bầu Ban chấp hành cũng như bộ máy lãnh đạo. Dự kiến Đại hội Liên đoàn Bóng đá Hà Nội khóa 2020 – 2024 sẽ được diễn ra trong tháng 8 này. Được biết, Thành ủy, UBND TP.Hà Nội đã phê duyệt dự án nhân sự bộ máy cấp thượng tầng của HNFF khóa 2020 – 2024. Chủ tịch HNFF dự kiến sẽ là ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kiêm nhiệm.
Ngày 2/5/2002, UBND TP.Hà Nội ra quyết định thành lập HNFF nhiệm kỳ 2002 – 2006 với chủ tịch là ông Nguyễn Quốc Triệu (thời điểm đó giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội). Năm 2004, ông Nguyễn Quốc Triệu chuyển công tác và ủy quyền điều hành công việc cho đội ngũ lãnh đạo HNFF còn ở lại. Nhưng qua nhiều năm, Ban Chấp hành HNFF chỉ tổ chức được 1 – 2 phiên họp rồi… ngưng từ đó cho đến nay. Đúng ra, khi hết nhiệm kỳ 2002-2006 phải tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2007 – 2010, nhưng đại hội đã không được tổ chức.
Vào tháng 3/2018, ông Nguyễn Quốc Triệu đã có đơn gửi ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, xin giải thể Liên đoàn bóng đá Hà Nội.
Trong đơn, ông Nguyễn Quốc Triệu cho biết: “Ngày 2/5/2002 ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Hà Nội nhiệm kỳ 2002-2006 được thành lập theo quyết định 2915, khi đó tôi được bầu làm chủ tịch của ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Hà Nội.
Tôi chuyển công tác từ năm 2004 có ủy quyền các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn điều hành công việc. Nhưng ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Hà Nội đã không hoạt động, khi hết nhiệm kỳ không tổ chức đại hội. Do đó ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Hà Nội nhiệm kỳ 2002- 2006 xin giải thể, xin trả lại con dấu.
Để bóng đá Hà Nội tiếp tục phát triển, đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khuyến khích những đồng chí có tâm huyết đối với bóng đá Hà Nội thành lập ban vận động và tổ chức đại hội thành lập Liên đoàn bóng đá Hà Nội mới theo quy định, tiến hành tổ chức đại hội Liên đoàn nhiệm kỳ 2018-2022 theo đúng quy định”.

Cầu thủ Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội.

Trong thời gian này, HNFF đã vận động để tổ chức đại hội nhằm thành lập bộ máy mới. Theo kế hoạch lúc đó, Đại hội Liên đoàn Bóng đá Hà Nội nhiệm kỳ II sẽ diễn ra cuối tháng 1-2018 dù thời gian kết thúc nhiệm kỳ I là năm 2006. Thế nhưng, với nhiều lý do khác nhau, trong đó vướng mắc trong việc hoàn tất cơ cấu nhân sự lãnh đạo, nhất là người ứng cử vào chức Chủ tịch Liên đoàn nên đại hội đã không thể diễn ra ngay trong năm 2018.
Hy vọng, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2024 được thành lập sẽ đưa các hoạt động bóng đá phong trào trở nên quy củ hơn, cũng như thực hiện tốt công tác xã hội hóa thể thao để hỗ trợ các đội bóng chuyên nghiệp của Hà Nội. Và quan trọng hơn nữa là sau đại hội phải bắt tay ngay vào công tác đào tạo trẻ cũng như xây dựng cơ sở vật chất cho bóng đá Thủ đô.

“Ít ai biết, những “ngôi sao” của bóng đá Hà Nội như: Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng được trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội. Sau khi “tốt nghiệp” ở đây vào năm 17 tuổi, họ mới được chuyển giao cho Hà Nội T&T (sau này là Hà Nội FC)”.

H.N