Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhạn Tái (Đông Anh, Hà Nội)

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1227/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhạn Tái, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội.

Di tích đình Nhạn Tái. Ảnh: Internet.

Theo đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhạn Tái, với nội dung: Tu bổ Đại bái (Tiền tế), Hậu cung; tôn tạo, xây dựng Nghi môn, bình phong, Tả vu, Hữu vu, am hóa sớ, nhà thủ từ – bếp, nhà vệ sinh, tường rào và hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lưu ý chủ đầu tư một số vấn đề: Về mặt bằng tổng thể, cần bố trí am hóa sớ, nhà thủ từ – bếp, nhà vệ sinh tại góc Tây Bắc (phía sau Hậu cung). Đối với việc tu bổ Tiền tế, Hậu cung, cần bổ sung giải pháp kỹ thuật tu bổ cấu kiện gỗ, gông bó để tái sử dụng các chi tiết con giống nề ngõa; không thay mới toàn bộ chân tảng và thay đến 90% ngói lợp; điều chỉnh ghi chú trong bản vẽ thiết kế cho phù hợp với phương án đề xuất làm lại móng, xây lại tường bao.

Đối với các hạng mục khác: đồ án chữ Thọ ở bình phong chỉ làm 04 con dơi chầu, bổ sung bản vẽ mặt đứng phía trước bình phong; chỉ làm 01 bậc lên Tả vu, Hữu vu; am hóa sớ chỉ làm 01 tầng mái để giảm bớt chiều cao.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến, đồng thời đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Dự án trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Đông Hưng