Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quỳnh Đô (Thanh Trì, Hà Nội)

Ngày 7/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 2895/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quỳnh Đô (Linh Thông tự), TP. Hà Nội.

Ảnh: Internet.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau: Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quỳnh Đô (Linh Thông tự), xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, bao gồm nội dung: Tu bổ Tam bảo (Tiền đường, Thượng điện), nhà Tổ; tôn tạo tả – hữu hành lang, nhà bia, am hóa vàng; nâng cốt, tôn nền di tích và cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng lưu ý về phương án mặt bằng tổng thể kiến trúc cảnh quan tu bổ, tôn tạo: Không xây dựng nhà Quan âm (hạng mục số 7); Nghiên cứu dịch chuyển vị trí nhà bia (hạng mục số 10) để công trình không xây dựng ngay phía trước Tiền đường của Tam bảo. Về phương án tu bổ Tam bảo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu tu bổ nguyên trạng Tam bảo hiện có để bảo đảm công trình có bố cục mặt bằng chữ Đinh; Cửa giữa của Tiền đường thiết kế kiểu thượng song hạ bản; Tái sử dụng tối đa ngói lợp, ngói lót và chân tảng cũ của công trình còn khả năng sử dụng; Bổ sung phương án tu bổ nối, vá, thay cốt, ốp mang…để bảo tồn cấu kiện gỗ; Không sử dụng trang trí đề tài “chữ Thọ” trên các công trình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Dự án, công bố công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

PV