Thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình La Cả, TP. Hà Nội

Ngày 17/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có văn bản số 4277/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình La Cả, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Đình La Cả. Nguồn: vtc.vn

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình La Cả, với nội dung: tôn tạo thủy đình và cầu thủy đình, cải tạo kè ao đình.

Bộ VHTTDL lưu ý: Nghiên cứu không nên lát nền đá chạy xung quanh nền lát gạch Bát thủy đình. Đồng thời, Hồ sơ cần bổ sung bản vẽ thiết kế toàn bộ mặt bằng lan can đá (trong đó thể hiện đầy đủ chiều dài toàn bộ lan can, phương án thiết kế vị trí phân chia trụ lan can đá cũng như thiết kế vị trí trụ lan can đá ở những khu vực cạnh, góc của hồ nước).

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế – kỹ thuật, công bố công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

PV