Thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đức Hậu, huyện Sóc Sơn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 4829/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đức Hậu, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đức Hậu, bao gồm các hạng mục: tôn tạo Tam quan, nhà Tổ, nhà sắp lễ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan công khai nội dung Báo cáo kinh tế – kỹ thuật trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Chùa Đức Hậu (xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có tên chữ là Linh Sơn Tự. Chùa được  xếp hạng Di tích Lịch sử Văn hóa quốc gia năm 1994. Không có tài liệu nào ghi rõ chùa được xây từ bao giờ nhưng một số mảng chạm trổ còn lại bên trong đã cho thấy phong cách nghệ thuật của chùa thuộc thế kỷ 17.

T.T