Teaser trailer phim ‘Dream man’

Bộ phim đã tận dụng triệt để những chất liệu chân thực từ đời sống giới trẻ của Việt Nam để đưa lên màn ảnh như một hồi chuông cảnh tỉnh để người trẻ dừng lại đúng lúc: “Bạn sẽ điều khiển mạng xã hội hay để nó điều khiển bạn”.