Tạo diện mạo mới cho nhiều ngõ, phố, đường làng

Ngay từ khi Cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp” được phát động trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, chung tay góp sức cải tạo, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, tạo diện mạo mới cho nhiều ngõ, phố, đường làng.

Tại thị xã Sơn Tây, sau khi nhận được kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ngõ phố xanh, sạch, đẹp”, UBND thị xã đã tổ chức hội nghị triển khai việc tổ chức Cuộc thi đồng thời triển khai về 100% xã, phường trên địa bàn thị xã. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thị xã và các xã, phường. 14/15 xã, phường đã xây dựng kế hoạch và triển khai cuộc thi tới các thôn, tổ dân phố trên địa bàn và được các thôn, tổ hưởng ứng tích cực. Công tác chỉnh trang, vệ sinh đường làng ngõ xóm, vẽ tranh tường, trồng hoa, cây xanh được đẩy mạnh với nòng cốt là Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân tham gia.

Bà Phan Thị Thu Hương – Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thị xã Sơn Tây khẳng định: “Có thể nói, đây là một trong những phong trào thi đua rất thiết thực, tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân ý thức giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Cuộc thi đã thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, chung tay góp sức cải tạo, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, tạo diện mạo mới cho nhiều ngõ, phố, đường làng”.

Ông Phan Văn Tạo, Bí thư chi bộ thôn Kim Tân (xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây) cho biết: “Ngay khi có chủ trương của thị xã về việc phát động Cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp”, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong thôn, nhất là chi bộ đã họp và ra nghị quyết phát động phong trào cùng kế hoạch thực hiện. Trên cơ sở đó, các tổ chức đoàn thể quán triệt cho các hội viên của mình xây dựng phong trào trong toàn thôn, trong đó trước hết là xây dựng điểm từng tuyến đường, từng khu xóm một. Tại thôn có các tổ tự quản, các tổ tự quản họp và quán triệt thành phong trào kể cả phong trào văn hoá văn nghệ, đường xanh – sạch – đẹp, vệ sinh môi trường, hàng tuần đều tổ chức ít nhất một buổi tổng vệ sinh chung cho các ngõ phố vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật, huy động chung tất cả mỗi gia đình ít nhất 1 người tham gia tổng vệ sinh toàn bộ khu phố. Các đoạn đường được giao cho tổ phụ nữ tự quản từng khu vực cho nên tạo thành nếp trong toàn thôn”. Ông Tạo cũng cho biết thêm, “Hầu hết người dân sống trong thôn đều là cán bộ về hưu nên nhận thức của mọi người là rất tốt, đó là một trong những thuận lợi của thôn khi phát động các phong trào. Do đó, ngay sau khi phong trào “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp” được phát động, thông qua các đoàn thể, mọi người đều tự giác thực hiện với sự đồng lòng và sự nghiêm túc cả về giờ giấc, nhân lực tham gia… và kết quả hiện hữu có được là những đoạn đường, con ngõ rợp cờ hoa”.

Ý nghĩa tích cực và thiết thực của cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp” đã tạo tiền đề quan trọng cho việc nâng cao ý thức, tạo thói quen ứng xử văn minh, văn hoá, thanh lịch của người Hà Nội. Để phát huy hơn nữa những kết quả của cuộc thi, các cấp, các ngành từ thị xã đến cơ sở trên địa bàn Sơn Tây đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới là tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng tới toàn thể nhân dân về vai trò, ý thức của mỗi người dân và cộng đồng trong việc giữ vệ sinh môi trường. Cải tạo, làm đẹp đường làng, ngõ xóm, góp phần xây dựng thị xã Sơn tây xanh, sạch, đẹp.

Duy trì nề nếp trong việc thực hiện tổng vệ sinh, thu gom rác thải tại các khu dân cư, các điểm công cộng trên địa bàn; Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, chỉnh trang đô thị, thực hiện trật tự vệ sinh sạch sẽ, tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thực hiện nghiêm công tác quản lý trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, góp phần xây dựng đô thị, nông thôn ngày càng văn minh.

Duy trì đánh giá hàng năm, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền cơ sở trong việc thực hiện tốt phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Minh Khuê