Tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn những biến tướng, lợi dụng di sản văn hóa trên địa bàn TP Hà Nội

Trước một số phản ánh về việc sư trụ trì chùa Văn Phú (phường Phú La, quận Hà Đông) tiếp nhận Bằng chứng nhận “Việt Nam linh thiêng cổ tự” và “Không gian Văn hóa Du lịch tâm linh” cho di tích chùa Văn Phú do Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam cấp.

Ngày 19/12/2017, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có buổi làm việc với sư trụ trì chùa Văn Phú, cùng đại diện UBND quận Hà Đông, UBND phường Phú La. Đến thời điểm làm việc, sư trụ trì đã nhận và đưa Bằng chứng nhận “Việt Nam linh thiêng cổ tự” và “Không gian Văn hóa Du lịch tâm linh” do Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam cấp ngày 16/02/2017 cho chùa Văn Phú về di tích.

Việc Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam tổ chức cấp bằng chứng nhận “Việt Nam linh thiêng cổ tự” và “Không gian Văn hóa Du lịch tâm linh” cho di tích là trái với thẩm quyền

Ngày 28/12, Sở VH&TT đã ra công văn số 4906/SVH&TT-QLDS về việc tăng cường công tác quản lý và phát huy giá trị di tích chùa Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Công văn nêu rõ: Chùa Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích Lịch sử văn hóa tại Quyết định số 28VH/QĐ ngày 18/01/1988. Hiện nay, di tích chùa Văn Phú được UBND quận Hà Đông quản lý trực tiếp theo phân cấp của Thành phố Hà Nội. Việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích phải tuân theo quy định của pháp luật.
Căn cứ văn bản số 932/BVHTTDL-TTr ngày 10/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quản lý việc chứng nhận tôn vinh ‘nghệ nhân’, công nhận ‘Việt Nam linh thiêng cổ tự’, ‘cây di sản’ thì việc Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam tổ chức cấp bằng chứng nhận trên cho di tích là trái với thẩm quyền của tổ chức này.
Sở VH&TT Hà Nội đề nghị UBND quận Hà Đông thực hiện chỉ đạo các phòng ban liên quan của quận và UBND phường Phú La không tổ chức hoạt động đón nhận bằng chứng nhận “Việt Nam linh thiêng cổ tự” và “Không gian Văn hóa Du lịch tâm linh” tại di tích chùa Văn Phú; khẩn trương đưa bằng chứng nhận “Việt Nam linh thiêng cổ tự” và “Không gian Văn hóa Du lịch tâm linh” ra khỏi di tích trước ngày 5/01/2018. Đồng thời cần làm rõ những khoản chi phí có liên quan đến việc cấp bằng chứng nhận trên tại di tích, cùng với đó cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về Di sản văn hóa trên địa bàn quận, tránh tình trạng để xảy ra sự việc tương tự tại di tích chùa Văn Phú.
Đồng thời, tại công văn số 4907/SVH&TT-QLDS của Sở VH&TT Hà Nội gửi đến 30 quận, huyện, thị xã về việc quản lý công nhận “Việt Nam linh thiêng cổ tự” và “Không gian Văn hóa Du lịch tâm linh” tại các di tích trên địa bàn TP Hà Nội cũng đã nêu rõ theo Luật Di sản văn hóa, thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích theo 03 cấp thuộc Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL và Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam tổ chức cấp bằng chứng nhận “Việt Nam linh thiêng cổ tự” và “Không gian Văn hóa Du lịch tâm linh” cho di tích là trái với thẩm quyền của tổ chức này. Do đó, Sở VH&TT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội tăng cường chỉ đạo các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn không tổ chức hoạt động làm thủ tục cấp và nhận các danh hiệu không đúng quy định của Luật Di sản văn hóa. Thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật về di sản văn hóa, nhằm ngăn chặn những biến tướng, lợi dụng di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Vy Vy