"Tấm và Lươn" – Như Ý

(Mask) – Tiết mục nhảy hiện đại của bé Như Ý dự thi “Siêu nhí tranh tài’