Tài năng và khí phách Danh nhân Hoàng Trình Thanh với chính sách chấn hưng đất nước

Sáng 7/9/2018, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cùng Quỹ hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam, dòng họ Hoàng làng Đa Sĩ (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Danh nhân Hoàng Trình Thanh với chính sách chấn hưng đất nước”.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Danh nhân Hoàng Trình Thanh (1411-1463) tên tự là Trực Khanh, tên hiệu là Trúc Khuê, người làng Đa Sĩ, tổng Thượng Thanh Oai, phủ Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là thôn Đa Sĩ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội). Năm 1431, ông thi đỗ khoa Hoành từ và được bổ làm Ngự tiền học sinh. Ông làm quan liên tục trong 36 năm, phụng sự 4 triều vua Lê là Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông, trải qua các chức: Cục trưởng Ngự tiền học sinh, Nội mật viện Chánh trưởng, Hàn lâm viện Thị độc, Môn hạ sảnh Hữu ty Lang trung tham Tri Hải Tây đạo quân dân bạ tịch Kỵ đô úy… Ông hai lần hộ giá Tây chinh, hai lần đi sứ sang nhà Minh vào các năm 1443 và 1459.
Năm 1462, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu cầu lời nói thẳng để tìm phương sách xây dựng và phát triển đất nước bền vững, Danh nhân khoa bảng Hoàng Trình Thanh đã dâng tấu sớ tâu bày 7 việc lên triều đình với khát vọng chấn hưng đất nước gồm: 1. Thuận âm dương để đón khí hòa; 2. Gần Kinh diên để tôn chánh học; 3. Chọn con nối để vững gốc nước; 4. Tiết kiệm của dùng để chi cho kinh phí; 5. Thận trọng chức thú lệnh để nuôi dân; 6. Thường xuyên huấn luyện để nghiêm võ bị; 7. Đặt đồn điền để chứa lương cho biên giới.

TS Lê Xuân Kiêu – GĐ Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám phát biểu đề dẫn tại Tọa đàm

Những đề xuất trên được chắt lọc từ trải nghiệm quan trường của một nhân sĩ tài năng, tâm huyết luôn trăn trở với sự bền vững của quốc gia – dân tộc và đã được triều đình chấp thuận về cơ bản và cụ thể hóa trong Bộ luật Hồng Đức. Đây được coi là thành tựu và cũng là đóng góp to lớn trong sự nghiệp quan trường của Danh nhân khoa bảng Hoàng Trình Thanh.
Với 13 tham luận của các nhà khoa học, các đại biểu đến từ nhiều trung tâm nghiên cứu như Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm (thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội; Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám và quê hương, dòng họ Hoàng ở thôn Đa Sĩ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội, tọa đàm khoa học “Danh nhân Hoàng Trình Thanh với chính sách chấn hưng đất nước” đã làm rõ khát vọng chấn hưng đất nước của Nhà khoa bảng Hoàng Trình Thanh với xu thế phát triển của đất nước hiện nay, tại buổi tọa đàm, các nhà khoa học thảo luận một số nội dung: Bối cảnh nước Đại Việt đầu thế kỷ XV và sự nghiệp của Tiến sĩ Hoàng Trình Thanh; Ý nghĩa và vận dụng 7 chính sách chấn hưng đất nước của Danh nhân Hoàng Trình Thanh trong bối cảnh đất nước hiện nay.
Tọa đàm khoa học “Danh nhân Hoàng Trình Thanh với chính sách chấn hưng đất nước” đã tôn vinh tài năng và khí phách của Danh nhân khoa bảng Hoàng Trình Thanh, đặc biệt nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của ông đối với đương thời cũng như hậu thế.

Bảo Hân