"Say" – Quách Thành Danh & Dương Ngọc Thái

(Mask) – Một sáng tác của Lam Phương được Quách Thành Danh và Dương Ngọc Thái song ca trong chương trình “Hãy nghe tôi hát”.