Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ & 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh

Thực hiện Đề án tổ chức tuyên truyền cổ động chính trị, văn hóa cơ sở giai đoạn 2016 – 2020, Cục Văn hóa cơ sở đã tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/05/2019) và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).

Cuộc thi nhằm tuyên truyền tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng và hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của dân tộc ta nói chung; khẳng định sự lãnh đạo, đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn của Đảng ta; giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí độc lập tự cường của quân và dân ta; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của cán bộ, chiến sĩ đã ‘Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước’, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ của họa sĩ Hà Quốc Minh (Hòa Bình)

Cuộc thi gồm 2 nội dung: Thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/05/2019) và Thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019).

Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Tác phẩm dự thi có kích thước 54cmx79cm, là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm dự thi. Các tác phẩm gửi dự thi không trả lại tác giả, Ban tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải và chọn trưng bày triển lãm để phục vụ các hoạt động tuyên truyền trên toàn quốc dưới mọi hình thức trong các dịp lễ, kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị khi thấy phù hợp. Tác phẩm in trong các tài liệu tuyên truyền được hưởng nhuận bút theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả tham dự cuộc thi. Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, thuế thu nhập cá nhân, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Thể lệ cuộc thi. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận khi có phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi chủ đề của cuộc thi sẽ có 01 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng, 02 giải Nhì mỗi giải 8 triệu đồng, 03 giải Ba mỗi giải 5 triệu đồng và 10 giải Khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 01 giải phong trào trị giá 8 triệu đồng cho các đơn vị vận động được nhiều tác giả, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi.

Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 28/12/2018.

P.V