Notice: Undefined offset: 0 in /home/maskvm/web/maskonline.vn/public_html/wp-content/themes/vmz/content-single.php on line 6

Notice: Trying to get property of non-object in /home/maskvm/web/maskonline.vn/public_html/wp-content/themes/vmz/content-single.php on line 6

Notice: Undefined offset: 0 in /home/maskvm/web/maskonline.vn/public_html/wp-content/themes/vmz/content-single.php on line 7

Notice: Trying to get property of non-object in /home/maskvm/web/maskonline.vn/public_html/wp-content/themes/vmz/content-single.php on line 7

Quận Đống Đa (Hà Nội) xây dựng mô hình Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp

Sáng 19/8, tại trụ sở HĐND, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đã diễn ra lễ phát động thực hiện mô hình tuyên truyền Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận về văn hoá ứng xử tại nơi làm việc.

Bộ Quy tắc ứng xử được niêm yết tại trụ sở HĐND, UBND quận Đống Đa.

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thời gian qua UBND Quận Đống Đa đã triển khai thực hiện hai bộ Quy tắc ứng xử gắn với Chương trình 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội và Chương trình 07-CTr/QU ngày 15/1/2016 của Quận ủy Đống Đa về “Phát triển văn hóa- xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, từng bước đưa Quy tắc ứng xử trở thành nề nếp trong đời sống nhân dân thủ đô, UBND quận Đống Đa đã xây dựng kế hoạch, quán triệt, giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện 09 mô hình cho các đơn vị và 21 phường thuộc quận.
Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Phan Hồng Việt cho biết: “Ngay trong những ngày đầu tháng 8, UBND Quận Đống Đa đã tổ chức Lễ phát động và triển khai thực hiện 02 mô hình điểm tuyên truyền Quy tắc ứng xử gồm: Mô hình Bộ phận “một cửa” giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp tại phường Trung Tự; Mô hình Chung cư văn hoá, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung tại chung cư 88 Láng Hạ. Hôm nay UBND quận Đống Đa tiếp tục triển khai phát động thực hiện mô hình tuyên truyền Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận về văn hoá ứng xử tại nơi làm việc; thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hoá, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; công sở văn minh, khoa học”.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Phan Hồng Việt phát biểu tại Lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, quận đã tổ chức Đoàn xe tuyên truyền lưu động tuyên truyền nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng, về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông tại các tuyến phố chính nhằm tạo sự hưởng ứng và vào cuộc tích cực của quần chúng nhân dân trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Với quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận, lấy đó là cốt lõi để lan tỏa, hưởng ứng trong việc thực hiện quy tắc ứng xử tại nơi làm việc, nơi sinh sống và trong mỗi gia đình; quận Đống Đa yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc quận trong thời gian tới tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động và Kế hoạch của Thành phố. Nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm những quy định của 2 bộ Quy tắc ứng xử. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Đoàn xe tuyên truyền lưu động tuyên truyền nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Mỗi cá nhân bằng những hành động thiết thực, việc làm cụ thể hàng ngày như thực hành tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường, bài trí nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng… thi đua xây dựng cơ quan xanh – sạch – đẹp – an toàn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm để tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy tắc ứng xử mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận phát huy tinh thần “Nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp”, “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; cùng chung tay góp sức xây dựng quận Đống Đa sáng – xanh – sạch – đẹp, phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thúy Nga