Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025 cần 759.400 tỷ đồng

Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong giai đoạn 2021-2025, nhu cầu đầu tư để đáp ứng các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông cần khoảng 759.400 tỷ đồng; trong đó, 392.100 tỷ đồng vốn trong nước, 69.800 tỷ đồng vốn nước ngoài và 297.500 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách.

Đến hết năm 2025, Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu sẽ đưa vào khai thác khoảng 3.858km đường bộ cao tốc. Ảnh minh họa: Internet.

Với dự kiến nhu cầu vốn đầu tư này, đến hết năm 2025, Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu sẽ đưa vào khai thác khoảng 3.858km đường bộ cao tốc (trong đó có 2.084km đường bộ cao tốc Bắc – Nam từ Lạng Sơn tới Cà Mau); hoàn thành giai đoạn I dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; hoàn thành cải tạo đường hạ cất cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất; nâng cấp, cải tạo cơ bản tuyến đường sắt Thống Nhất; nâng tĩnh không cầu để bảo đảm khổ thông thuyền các tuyến đường thủy nội địa có lưu lượng lớn…

Về nguồn vốn đầu tư, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho rằng, nguồn vốn Nhà nước phải được ưu tiên dành cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt đối với các công trình trọng điểm quốc gia, kết nối các phương thức vận tải, đồng thời huy động tối đa mọi nguồn lực khác cho đầu tư phát triển và bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Để huy động nguồn vốn xã hội hóa, Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu cơ chế cụ thể để đề xuất, trình Chính phủ, theo hướng huy động vốn qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ, bảo đảm lãi suất thấp, lợi nhuận tốt, đem lại lợi ích cho người dân khi tham gia mua trái phiếu.

Thanh Long