Phát động Giải báo chí về Xây dựng Đảng và Giải báo chí về xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Chiều ngày 15/6, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức phát động Giải Báo chí về Xây dựng Đảng của Thành phố và Giải Báo chí về xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I – 2018.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác phát triển văn hóa xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh không chỉ là nhiệm vụ của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp mà cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân, trong đó báo chí có vai trò quan trọng.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội, về xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Thành ủy Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng của thành phố Hà Nội và Giải báo chí về xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I năm 2018.

Hai giải báo chí nêu trên được tổ chức với mục đích tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh; nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng, xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân sáng tác nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo chí về công tác xây dựng Đảng, xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với tuyên truyền thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan trung ương các cơ quan thuộc TP Hà Nội ” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố”.

Nét thanh lịch của thiếu nữ Hà thành

Về thể lệ cuộc thi, tác giả dự thi là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại viết về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, viết về xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh được đăng, phát trên các loại hình báo chí theo quy định trong Thể lệ Giải.

Tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành. Các cơ quan báo chí tổ chức phát động, động viên nhiều phóng viên, nhà báo tham gia viết về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội, viết về xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh và tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng tham dự Giải.

Tác phẩm báo chí được trao Giải là những tác phẩm bằng tiếng Việt được đăng, phát trên các các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…) kể từ ngày 19-8-2017 đến ngày 19-8-2018. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì ít nhất phải có có 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

Đối với Giải Báo chí về xây dựng Đảng của thành phố Hà Nội: Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố Hà Nội trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các loại hình báo chí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Đối với Giải báo chí về xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh: Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về các chủ trương, đường lối của Thành ủy trong thực hiện Chương trình 04-CT/TU về “Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”; phản ảnh những kết quả và thành tựu nổi bật, những gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chương trình 04-CT/TU gắn với việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội ” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố”.

Với mỗi Giải báo chí, BTC sẽ trao 1 giải Đặc biệt (100 triệu đồng); 3 giải A (mỗi giải 50 triệu đồng); 5 giải B (mỗi giải 30 triệu đồng); 10 giải C (mỗi giải 20 triệu đồng); 20 giải khuyến khích (mỗi giải 10 triệu đồng). Ngoài ra, BTC cũng sẽ trao giải đồng hạng xuất sắc cho 02 cơ quan báo chí tiêu biểu.

Lễ công bố và trao thưởng hai Giải Báo chí nói trên dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018).

P.V