Nhiều chỉ tiêu về văn hóa của huyện Đan Phượng vượt kế hoạch đề ra năm 2020

Chiều 17/11/2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng đã thông tinvề kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội của huyện trong năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 tại Hội nghị giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức.

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng thông tin tại hội nghị – Ảnh: CGTĐTTP

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thạc Hùng: Năm 2020 là năm khó khăn chung bởi không chỉ diễn biến thời tiết phức tạp, thời tiết nắng nóng thất thường, dịch bệnh phát sinh, đặc biệt là dịch bệnh Covid – 19, dịch sốt xuất huyết… đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế – xã hội của nhiều địa phương, trong đó có Đan Phượng. Tuy nhiên, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố cùng sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo huyện, Đan Phượng đã làm tốt công tác vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội. Và đến tháng 11/2020, Đan Phượng đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.

Đáng chú ý là các kết quả đạt được trong lĩnh vực văn hóa. Năm 2020, Đan Phượng đã xây mới, nâng cấp được 09 nhà văn hóa thôn, cụm dân cư, đến nay toàn huyện có 127/129 nhà văn hóa. Huyện cũng đã hoàn thành lắp đặt dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời tại 55 điểm trên địa bàn các xã, thị trấn phục vụ nhân dân rèn luyện sức khỏe. Tổ chức Cuộc thi “giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” hàng tháng trên địa bàn huyện. Vận động nhận dân xã hội hóa gần 10 tỷ đồng để thực hiện Cuộc thi, qua đó đã góp phần làm cho diện mạo làng quê ngày càng sạch, đẹp.

Năm 2020, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Đan Phượng được triển khai từ huyện đến cơ sở. Tỷ lệ danh hiệu văn hóa của huyện đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Cụ thể: 92% hộ gia đình của Đan Phượng đạt và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 100% chỉ tiêu của HĐND huyện đề ra và tăng 4% so với chỉ tiêu được giao ( thành phố giao: 88%); Số làng (thôn, cụm dân cư) được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa” là 119/120 thôn, làng, đạt tỷ lệ 99,2%, vượt 37,2% so với chỉ tiêu Thành phố giao (62%) và vượt 1,7% so với chỉ tiêu HĐND huyện đề ra (97,5%); Số tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” đạt 88,9%, vượt 16,9% so với chỉ tiêu Thành phố giao (72%) và hoàn thành 100% chỉ tiêu HĐND huyện đề ra (88,9%).

Cũng trong năm 2020, Đan Phượng đã làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ và ứng xử văn hóa trên địa bàn huyện. Và tỷ lệ hỏa táng đạt 60% là một kết quả đáng ghi nhận của Đan Phượng trong năm 2020.

Năm 2021, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đan Phượng trong lĩnh vực văn hóa là: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin và thể thao. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội và di tích. Đồng thời tiếp tục triển khai tốt hơn nữa cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

P.V