Nhà tù Hỏa Lò đón hơn 272 nghìn lượt khách trong 9 tháng đầu năm

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trong 9 tháng năm 2018, các đơn vị được giao trực tiếp quản lý các di tích, danh thắng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội thực hiện tốt, hiệu quả các công việc chuyên môn, tổ chức nhiều hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản.

Du khách Mỹ tham quan trại giam E (trại giam Nam tù chính trị)

Trong 9 tháng, Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã tổ chức đón tiếp, phục vụ thuyết minh, giới thiệu về di tích cho các đoàn khách ngoại giao quốc tế, gồm 56 đoàn khách ngoại giao cấp cao với 369 đại biểu; 675 đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan di tích; 420 đoàn học sinh, sinh viên với 35.786 học sinh đến từ các trường học tại Hà Nội và các địa phương khác.

Thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, nghiên cứu khoa học, sưu tầm, bảo quản tư liệu, Trung tâm Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền về văn hóa, lịch sử, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, truyền thống giáo dục khoa cử như tổ chức tọa đàm Hoàng Trình Thanh với chính sách chấn hung đất nước, Hội thảo khoa học Tiến sĩ Nguyễn Quán Nho; hoàn thành hồ sơ Chu Văn An trình UBND Thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Ngoại giao. Đồng thời tích cực triển khai nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Di tích đền Ngọc Sơn đã đón gần 730 nghìn lượt khách trong 9 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Internet

9 tháng đầu năm, Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã đón tiếp hơn 272 nghìn lượt khách, doanh thu đạt trên 7,4 tỷ đồng, vượt 10% so với chỉ tiêu kế hoạch, dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 được Sở giao. Di tích đã sưu tầm và hoàn thiện 95 bản ghi chép hiện vật, tài liệu tại gia đình các nhân chứng từng bị địch bắt, tù đày tại nhà tù Hỏa Lò qua các giai đoạn lịch sử; xây dựng cơ sở dữ liệu về chế độ giam cầm và tinh thần đấu tranh của các chiến sỹ cách mạng tại Nhà tù Hỏa Lò (1986 – 1954); xây dựng hồ sơ khoa học cho hiện vật là các nguyên vật liệu xây dựng Nhà tù Hỏa Lò thời thuộc Pháp…

Di tích đền Ngọc Sơn đã đón gần 730 nghìn lượt khách, thu 19,4 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch được giao. Tại các di tích cách mạng kháng chiến (5D Hàm Long, 48 Hàng Ngang, 90 Thợ Nhuộm, nhà lưu niệm Bác Hồ tại Vạn Phúc) đã đón trên 12.000 lượt khách tới tham quan. Các điểm du lịch văn hóa lịch sử khác của Hà Nội cũng duy trì hiệu quả hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị các di sản.

PV