Ngắm ảnh mới của Triệu Vy trên "Harper's Bazaar"

(Mask) – “Cách cách” Triệu Vy vừa thực hiện loạt ảnh mới cho tạp chí “Harper’s Bazaar”.

 

(Theo Cri)