Nâng cao vai trò của trưởng thôn trong việc thực hiện phong trào tại cơ sở

Thực tế đã cho thấy thôn có phát huy được vai trò tự quản tốt hay không có vai trò không nhỏ của trưởng thôn.

Thôn có vị trí, vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; là cánh tay nối dài giữa chính quyền cơ sở với nhân dân; nơi đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; nơi phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận để xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.
Thành phố Hà Nội có tổng số có 2.538 thôn và thực tế cho thấy thôn có phát huy được vai trò tự quản tốt hay không có vai trò không nhỏ của trưởng thôn. Với phương châm “Cán bộ là cái gốc của công việc”, “cán bộ nào, phong trào đấy”, người đứng đầu thôn trước hết phải là cán bộ có năng lực nhận thức và năng lực thực tiễn, biết chỉ đạo, biết tuyên truyền, vận động, biết quy tụ, tập hợp lực lượng đồng thời có phẩm chất đạo đức, có lỗi sống lành mạnh, có uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm cao.

Trưởng thôn Trần Quang Huy (Thôn An Vọng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ) giành Giải Nhất Hội thi

Do đó, để khẳng định vai trò, vị trí của trưởng thôn trong các phong trào, hoạt động tại cơ sở, ngày 26/6, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Hội thi “Trưởng thôn thân thiện”. Với định kỳ 05 năm một lần, Hội thi được tổ chức nhằm mục đích nâng cao vai trò, vị trí của trưởng thôn trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.

Hội thi là dịp để các trưởng thôn trong toàn thành phố giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác, đồng thời nâng cao kiến thức chung để làm tốt vai trò gắn kết giữa chính quyền với nhân dân để thực hiện tốt các nội dung như: tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng làng văn hóa, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh….
Tiếp nối thành công của những năm trước, năm 2018, Hội thi “Trưởng thôn thân thiện” được tổ chức ở cơ sở từ tháng 4- 6/2018 từ cấp xã đến cấp huyện với với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, tạo không khí sôi nổi tại cơ sở. Hội thi cấp Thành phố có 17 huyện tham gia, mỗi thí sinh trải qua 03 phần thi: năng khiếu, trắc nghiệm, tiểu phẩm; kiến thức mỗi phần thi đều thể hiện được sự năng động, sáng taọ, tri thức của trưởng thôn đồng thời thể hiện được kỹ năng tuyên truyền, vận động, xử lý tình huống nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày tại địa bàn dân cư….

Mỗi thí sinh trải qua 03 phần thi: năng khiếu, tiểu phẩm, trắc nghiệm.

Bà Bùi Thị Thu Hiền – Phó GĐ Sở VHTT cho biết: “Năm 2017, sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức thành công hội thi “Tổ trưởng dân phố thân thiện”. Tiếp nối thành công đó, với mong muốn tạo ra sân chơi để các trưởng thôn thể hiện kiến thức, tài năng của mình; qua đó, động viên, khích lệ các bác, các đồng chí gắn bó mật thiết với các phong trào, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương. Đây cũng là dịp thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với những cán bộ sát dân nhất, gần dân nhất, những người vẫn được ví von là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

Bà Bùi Thị Thu Hiền – Phó GĐ Sở VHTT phát biểu tại Hội thi

Đồng thời, Hội thi cũng là cơ hội để các đồng chí Trưởng thôn trên địa bàn Thành phố giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình công tác tại cơ sở; thể hiện những thế mạnh, sở trường về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua các phần thi, những kiến thức về quản lý, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; những chủ trương, đường lối, chính sách trở nên dễ nhớ, dễ tiếp thu và dễ thực hiện.
Các đồng chí Trưởng thôn không chỉ nắm vững những kiến thức về tổ chức, quản lý địa bàn mà còn là những hạt nhân văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần làm phong phú, đa dạng hoạt động văn hóa ở cơ sở”.

Bảo Hân