Nâng cao chất lượng phong trào văn hóa cơ sở và công tác quản lý Nhà nước về gia đình 

Sáng 14/11, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lớp tập huấn nâng cao chất lượng phong trào văn hóa cơ sở và công tác quản lý nhà nước về gia đình tới toàn thể cán bộ công chức văn hóa – xã hội các xã, phường, thị trấn trong toàn thành phố.

Các tập thể được biểu dương tại hội nghị. Ảnh: HNP

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL, ngày 29/12/2017, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 4022/QĐ-BVHTTDL, ngày 18/11/2016, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020”; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP, ngày 29/8/2018, của Chính phủ Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018, của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

Thông qua đợt tập huấn nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở, thực hiện các nhiệm vụ về thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động gia đình, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Cũng tại hội nghị, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Sơ kết 5 năm thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”. Theo báo cáo tổng kết, trong thời gian qua, các ban ngành, đoàn thể Thành phố, các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn đã thực hiện nhiều nội dung hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và đã đạt được kết quả tương đối toàn diện.

Hằng năm, Thành phố đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật phòng, chống bạo lực gia đình với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ các ngành, các cấp, đoàn thể và đội ngũ trực tiếp làm công tác gia đình như: Chương trình phối hợp của Bộ VHTT&DL và Hội LHPN Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2012–2015; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010–2015; Quyết định của Chính phủ phê duyệt Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt giai đoạn 2010–2015; tổ chức các đợt tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình nhân các dịp ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11… Các hoạt động hướng về cơ sở nhằm phát huy vai trò của địa phương trong công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

Tổ chức gần 200 lớp tập huấn cho 24.000 lượt cán bộ, cộng tác viên, người dân tại các xã, phường có nguy cơ bất bình đẳng giới cao; 150 buổi tọa đàm tại một số địa bàn cho trên 17.000 lượt người tham dự về chính sách pháp luật về công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; biên soạn và phát hành 24.000 cuốn sổ tay “Hỏi – Đáp về Giới và Luật Bình đẳng giới”, in và phát hành trên 600.000 tờ gấp về bình đẳng giới, quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình, trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới…

Tuy vậy, công tác triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn còn có những hạn chế. Do đó, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần tập trung chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình, đưa các nội dung của công tác phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương… Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Tại hội nghị tổng kết, Sở Văn hóa và Thể thao đã biểu dương khen thưởng 24 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình, sơ kết 5 năm thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

Trường An