Nam Từ Liêm triển khai thực hiện 09 mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử

Sáng 18/6, UBND quận Nam Từ Liêm đã tổ chức phát động thực hiện các mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử trên địa bàn quận năm 2019. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả 02 bộ Quy tắc ứng xử đến các tầng lớp nhân dân trên toàn địa bàn quận.

Ngay sau khi Thành phố Hà Nội ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP, quận ủy, UBND quận Nam Từ Liêm đã tập trung chỉ đạo quán triệt, phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn để 02 quy tắc ứng xử nhanh chóng đi vào cuộc sống. Việc tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức như: trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử quận, đài truyền thanh phường, bảng tin, nơi sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư; niêm yết tại các nhà văn hóa, các di tích lịch sử văn hóa, phát tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền trực quan, lồng ghép thông qua các hội nghị từ quận đến tổ dân phố; Hội thi tuyên truyền 02 quy tắc ứng xử… 10/10 phường của quận Nam Từ Liêm đã sửa đổi, bổ sung nội dung 02 quy tắc ứng xử vào quy ước tổ dân phố để nhân dân biết và thực hiện.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long khẳng định, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện 02 quy tắc ứng xử đã có tác động, chuyển biến rõ nét trong nhận thức, thái độ và hành vi ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc. Thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm khi giao tiếp với người dân. Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân thông qua việc giữ gìn vệ sinh công cộng, có thái độ lịch sự, đúng mực khi tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí tại các điểm sinh hoạt công cộng…

Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long phát biểu tại Lễ phát động.

“Thực hiện sự hướng dẫn của Thành phố, UBND quận Nam Từ Liêm đã ban hành kế hoạch số 115 về tổ chức thực hiện các mô hình tuyên truyền 02 Quy tắc ứng xử. Năm 2019 và những năm tiếp theo, quận Nam Từ Liêm sẽ triển khai thực hiện 09 mô hình tuyên truyền đó là: Mô hình bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; Mô hình chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung; Mô hình tuyên truyền cho tiểu thương giao tiếp thân thiện trong mua, bán hàng hóa, niêm yết giá, nguồn gốc sản phẩm, không sử dụng hóa chất độc hại; Mô hình đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông; Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc tốt, cảnh quan đẹp; Mô hình hướng dẫn nhân dân chấp hành luật giao thông, thân thiện, nhường nhịn khi có va chạm trên đường; Mô hình tổ dân phố không tệ nạn xã hội, môi trường xanh-sạch-đẹp và Mô hình sinh viên tình nguyện tuyên truyền du lịch thân thiện” – ông Trần Thanh Long cho biết thêm.

Bà con nhân dân quận Nam Từ Liêm tìm hiểu về bộ quy tắc ứng xử qua tờ rơi, tờ gấp.

Lễ phát động thực hiện các mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử chính là sự tiếp nối các hoạt động tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2019, xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức quận Nam Từ Liêm “Chuyên nghiệp, kỷ cương, thân thiện và trách nhiệm”, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô Hà Nội nói chung, của quận Nam Từ Liêm nói riêng.
Ngay sau Lễ phát động, đoàn xe diễu hành cổ động của quận Nam Từ Liêm đã diễu hành và phát tờ rơi tuyên truyền trên các tuyến phố chính nhằm tạo sự hưởng ứng và vào cuộc tích cực của quần chúng nhân dân trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Trung Kiên