Năm 2021, quận Tây Hồ, Hà Nội đặt mục tiêu 93,3% hộ dân được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa – sức khỏe”

Tại hội nghị giao ban thông tin báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 10/11/2020, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng đã thông tin về Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của quận Tây Hồ.

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng thông tin tại hội nghị giao ban báo chí chiều 10/11/2020 – Ảnh: HNP

Năm 2020, trong bối cảnh chung do tác động của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của quận Tây Hồ. Tuy nhiên Quận đã làm tốt công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép là phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và duy trì phát triển các hoạt động kinh tế – văn hóa – xã hội.

Bên cạnh các kết quả trong phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội của Quận trong năm 2020 cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Quận đã triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Năm 2020, số tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa ” trên địa bàn Quận ước đạt tỷ lệ 86,2%; số hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa – sức khỏe ” ước đạt tỷ lệ 93,3 %.

Năm 2021, Tây Hồ phấn đấu đạt chỉ tiêu: 86,5% tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa”; 93,5% hộ dân được công nhận “Gia đình văn hóa – sức khỏe”; 43,5% tỷ lệ dân phố trên địa bàn Quận tham gia luyện tập thể thao thường xuyên.

P.V