Năm 2020, thị xã Sơn Tây hoàn thành tốt các chỉ tiêu về văn hóa – xã hội

Chiều 17/11/2020, tại Hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng đã thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội của Thị xã trong năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng thông tin tại hội nghị – Ảnh: CGTĐTTP

Theo đó, năm 2020 tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất của thị xã ước đạt 9,9%, đạt 100% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: ngành dịch vụ chiếm 45,3%; công nghiệp – xây dựng chiếm 44,4% và nông, lâm, thủy sản chiếm 10,3%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 52 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 441 tỷ đồng, đạt 101,4% dự toán Thành phố giao, đạt 88,1% dự toán thị xã phấn đấu và bằng 77,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng chi ngân sách cả năm ước thực hiện trên 1.141 tỷ đồng, đạt 133,3% dự toán Thành phố giao.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo được tập trung thực hiện. Toàn thị xã đã giảm được 93/167 hộ nghèo, đạt 465% kế hoạch Thành phố giao và 175,5% kế hoạch thị xã phấn đấu, đưa tỷ lệ hộ nghèo của Sơn Tây còn 0,2%. Công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, đến cuối năm 2019, Sơn Tây đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại 6/6 xã; ngày 14/11 vừa qua, thị xã Sơn Tây đã đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Các lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường có chuyển biến tích cực. Thị xã đã triển khai dự án “Đánh giá và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường thị xã Sơn Tây năm 2020”; xây dựng kế hoạch và triển khai phương án vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường cho vùng ảnh hưởng xung quanh Khu xử lý chất thải Xuân Sơn; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tại 15 xã, phường về việc thay thế và loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng bếp than tổ ong, kết quả bước đầu đã giảm được 176/551 bếp. Tới đây, Thị xã tiếp tục tuyên truyền, vận động, tiến tới chấm dứt việc sử dụng bếp than tổ ong.

Về lĩnh vực văn hóa- xã hội, năm 2020, toàn thị xã có 94,4% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tăng 6,4% so với kế hoạch, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2019. Thị xã có 48/56 làng đạt danh hiệu “Làng văn hóa” đạt 85,7%, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 23,7% so với Kế hoạch được giao; 54/62 tổ đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” đạt 87%, tăng 1,3% so với cùng kỳ và tăng 15% so với Kế hoạch được giao.
Sơn Tây là một trong những địa phương có thế mạnh về du lịch nhưng năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, lượng khách tham quan đến các điểm di tích lịch sử trên địa bàn Thị xã giảm khoảng 70% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2021, thị xã Sơn Tây đề ra 23 chỉ tiêu kinh tế – xã hội, trong đó đáng chú ý có một số chỉ tiêu trong lĩnh vực văn hóa như: Phấn đấu có 90% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 64,2% làng đạt danh hiệu “Làng văn hóa”; 74,2% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”…

Để thực hiện được các mục tiêu đặt ra trong năm 2021, Sơn Tây đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó, tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới nâng cao và khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và các mô hình sản xuất theo hướng liên kết giữa kinh tế hộ gia đình, doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ…

PV