Mỹ Linh – Lắng nghe mùa xuân về

(Mask) – Mỹ Linh mang ca khúc trở lại với bản hòa âm hơi hướng acoustic và cách thể hiện mới lạ.