MV' Điều tuyệt vời sau nước mắt' – Hoàng Yến Chibi

(Mask) – MV được thực hiện theo phong cách “dance version” thường thấy ở các nhóm nhạc Hàn Quốc.