Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu

(Mask) – ( Mask) Từ những sao lớn cho đến sao nhỏ, cũng như những người mới vào nghề ở mọi lĩnh vực nghệ thuật đã cùng nhau đến cúng Tổ ngành sân khấu.

Đến hẹn lại lên, mỗi năm vào ngày 12/8 Âm lịch, các nghệ sĩ Việt dù bận rộn đến đâu cũng thu xếp thời gian để cùng nhau cúng Ông Tổ ngành sân khấu tại các sân khấu lớn nhỏ trên cả nước. Danh hài Hoài Linh vẫn như mọi năm, đứng ra tổ chức sự kiện quan trọng này để các nghệ sĩ tập trung tại sân khấu kịch Nụ Cười Mới và thành tâm khấn Tổ.

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Tuy hơn 18h chương trình mới bắt đầu nhưng từ xế chiều các nghệ sĩ đã đến từ rất sớm

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Kiệu Ông Tổ ngành sân khấu được trang hoàng kỹ lưỡng

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Sân khấu Ông Tổ cũng rất long trọng

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu

Danh hài Hoài Linh tất bật chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Kỳ Phương

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Song Luân

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Nam Cường

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Hương Lan

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Tắc Kè Minh Huy

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Anh Tuấn The Voice

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Phước Sang

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Trịnh Thăng Bình

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Minh Hằng

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Quách An An cùng Quang Hà

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Đồng Lan The Voice

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Trọng Khương The Voice

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Nghệ sĩ Thanh Thủy

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Tina Tình

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Chí Tài

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Đăng Khôi

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Dũng Hà The Voice

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Thanh Hằng The Voice

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Xuân Nghi The Voice

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Ngọc Luân The Voice

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Hoàng Mạnh The Voice

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Vợ chồng Lý Hải – Minh Hà

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Trấn Thành

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Lệ Quyên

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Lương Bích Hữu

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Người mẫu Lan Hương

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Rất đông các nghệ sĩ ở mọi lĩnh vực đã tề tựu về cúng Tổ

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Heo quay và trái cây

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Hoài Linh chủ trì nghi lễ cúng Tổ

Loạt sao Việt nô nức đi cúng Tổ ngành sân khấu
Các nghệ sĩ thành tâm khấn vái


 Leon Trần
Ảnh : Leon Trần, Afamily