Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng tuần từ 14 đến 20/4/2017

Xin giới thiệu lịch chiếu phim tuần mới tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng 19 Hàng Bài để bạn đọc tham khảo.

Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng tuần từ 14 đến 20/4/2017

Điện thoại phòng vé: 04.39393474

Lưu ý: Lịch chiếu có thể thay đổi, bạn đọc có thể tham khảo thêm tại đường link: http://rapkimdong.vn/lich-chieu.html