Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ ngày 8 đến 11/11/2019

Xin giới thiệu Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng 19 Hàng Bài Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 8 đến 11/11/2019 để bạn đọc tham khảo.

Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ ngày 8 đến 11/11/2019

Điện thoại phòng vé: 024.39393474