Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ ngày 7 đến 13/6/2019

Xin giới thiệu Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng 19 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 7 đến 13/6/2019 để bạn đọc tham khảo.

Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ ngày 7 đến 13/6/2019

Điện thoại phòng vé: 0243.39393474