Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ ngày 17 đến 23/3/2017

Xin giới thiệu Lịch chiếu phim tuần mới tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng 19, Hàng Bài để bạn đọc tham khảo.

Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ ngày 17 đến 23/3/2017

Lưu ý: Lịch chiếu có thể thay đổi, các bạn có thể tham khảo thêm tại: http://rapkimdong.vn/lich-chieu.html.

Điện thoại phòng vé: 04.39393474