Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ ngày 15 đến 17/5/2018

Xin giới thiệu Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng 19 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 15 đến 17/5/2018 để bạn đọc tham khảo.

Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ ngày 15 đến 17/5/2018

Điện thoại phòng vé: 024.39393474